Rugăciunea Jubileului

Tată ceresc,

credința pe care ne-ai dăruit-o în

Fiul tău Isus Cristos, fratele nostru

și flacăra carității

revărsată în inimile noastre de către Duhul Sfânt,

să trezească în noi binecuvântata speranță

în așteptarea venirii Împărăției tale.

 

Fie ca harul tău să ne transforme

în cultivatori harnici ai semințelor Evangheliei

care să fermenteze umanitatea și cosmosul

în așteptarea plină de sperantă

a cerurilor noi și a pământului nou,

când, biruite fiind puterile Răului,

slava Ta se va arăta pentru totdeauna.

 

Harul Jubileului

să reînvie în noi, Pelerini ai Speranței,

dorul după bunurile cerești

și să revarse asupra lumii întregi

bucuria și pacea

Mântuitorului nostru.

Ție, Dumnezeule veșnic binecuvântat,

slavă și glorie în vecii vecilor!

Amin

 

Firma-PAPA-Francesco.png

Articole recente